ΟΧΙ ΣΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας στηρίζει των αγώνα εργαζομένων στον τομέα

καθαριότητας των Σταθερών Συγκοινωνιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση  του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας

Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ), η Διοίκηση της ΣΤΑΣΥ προχωρά στην απόλυση

25 καθαριστριών προκειμένου να αναθέσει την καθαριότητα σε

εργολάβους.

Το ΕΚΑ στηρίζει τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των συναδέλφων που

διεκδικούν να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος στην καθαριότητα

της ΣΤΑΣΥ.