Απολύσεις εργαζομένων στην επιχείρηση ΒΙΟΧΥΜ

Απολύσεις στην επιχείρηση ΒΙΟΧΥΜ στα Χανιά καταγγέλλει το Συνδικάτο
Εργαζομένων στα Τρόφιμα σημειώνοντας ότι «η εργοδοσία έχει
προχωρήσει ήδη σε 6 απολύσεις και συνεχίζει με πιέσεις, τρομοκρατία και
εκβιασμούς. Μάλιστα εκμεταλλεύεται τον νόμο περί προειδοποίησης
απόλυσης για να γλιτώσει αποζημιώσεις. Τουλάχιστον είκοσι οικογένειες
στο δρόμο. Εργαζόμενοι εικοσαετίας θα βρεθούν ξαφνικά χωρίς δουλειά και
με την ελάχιστη αποζημίωση».


Το Συνδικάτο καλεί τους εργαζόμενους «να μην υπογράψουν κανένα χαρτί, καμία
απόλυση, να μην υποκύψουν σε κανέναν εκβιασμό που μπορεί να δεχτούν ή
έχουν ήδη δεχτεί». Σημειώνοντας ότι η ΒΙΟΧΥΜ ανήκει σε όμιλο εταιρειών απαιτεί
«να απορροφηθούν άμεσα οι εργαζόμενοι σε θέσεις άλλων εργοστασίων του
ομίλου και αυτοί οι εργαζόμενοι που συμφωνούν για δικούς τους λόγους να
αποχωρήσουν, να αποζημιωθούν πλήρως, και χωρίς νομικίστικα τερτίπια».

[www.imerodromos]