ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΤΙΤΑ ΚΑΙ ΕΤΙΤΒΕ (ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΟΣΠΕΡΤ) ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ Γ.Γ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΤΙΤΑ ΚΑΙ ΕΤΙΤΒΕ (ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΟΣΠΕΡΤ) ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ Γ.Γ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με την εξάπλωση του ιού COVID 19 διεκόπησαν ή ακυρώθηκαν πολλές παραγωγές, στις οποίες εργάζονταν πολλά από τα μέλη μας. Οι παραγωγές αυτές αφορούσαν κυρίως μετάδοση αθλητικών γεγονότων ή εκπομπών. Η σχέση εργασίας των τεχνικών που εργαζόταν στις παραπάνω παραγωγές ήταν σύμβαση πρόσληψης μίας ή και μερικών ημερών. Με βάση όμως αυτή τη σύμβαση οι εργαζόμενοι αυτοί, οι οποίοι στην ουσία είναι πια άνεργοι και χωρίς κανένα άλλο εισόδημα, μένουν
έξω από κάθε οικονομική ενίσχυση που πρόσφατα ανακοινώσατε, ενώ οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονταν έχουν δηλώσει αναστολή εργασιών.

Ζητάμε να συμπεριληφθούν και αυτοί οι συνάδελφοί μας στις ευεργετικές διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τα κατεπείγοντα μέτρα που αφορούν τη στήριξη της κοινωνίας.

Για τα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14/06/2013 - 23:54