ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ- ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΗ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΠΕΡΤ Π. ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗ