Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του ΑΣΕΠ για τους δήμους

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) τα προσωρινά αποτελέσματα (πίνακες διοριστέων/προσληπτέων, απποριπτέων και κατάταξης) της προκήρυξης 3Κ/2018 για 5.235 θέσεις κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) και για 2.714 θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) για τις υπηρεσίες καθαριότητας των  δήμων.


Η προθεσμία για τυχόν ενστάσεις αρχίζει την Μ. Δευτέρα 2 Απριλίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 11 Απριλίου.

Τα προσωρινά αποτελέσματα για την κατηγορία ΔΕ θα εκδοθούν ύστερα από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο των αιτήσεων και δικαιολογητικών των φερόμενων διοριστέων/προσληπτέων υποψηφίων και την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.ΑΠΕ
Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 01/04/2018 - 15:25