Παράσταση Ένωσης Εργαζομένων Τσιμέντων Χαλκίδας στο Δικαστήριο της ΕΕ, 25/4

Στις 26/3/2013, η πολυεθνική LAFARGE, ιδιοκτήτρια της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ανακοίνωσε τη διακοπή της λειτουργίας του Τσιμεντάδικου της Χαλκίδας και την απόλυση των εργαζομένων του.

Προς τούτο, υπέβαλε αίτημα προς τον Υπουργό Εργασίας για την έγκριση σχεδίου ομαδικών απολύσεων 229 εργαζομένων.

Ο Υπουργός Εργασίας, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά, ζήτησε τη γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, η Ολομέλεια του οποίου συνεδρίασε στις 24/4/2013 παρουσία εκπροσώπων της εταιρίας και του σωματείου μας και αποφάσισε κατά πλειοψηφία, με ψήφους πέντε έναντι ενός, να υποβάλει γνώμη προς τον Υπουργό Εργασίας περί μη έγκρισης του αιτήματος για την πραγματοποίηση των απολύσεων. Δύο ημέρες αργότερα, στις 26/4/2013, ο Υπουργός Εργασίας αφού έλαβε υπόψη την γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας δεν έκανε δεκτό το αίτημα της εταιρίας.

Η απόφαση αυτή δεν εμπόδισε, ωστόσο, την εταιρία, να προχωρήσει στην σταδιακή υλοποίηση του αρχικού της σχεδίου, απολύοντας από τότε ανελλιπώς κάθε μήνα εργαζομένους της, προσπαθώντας απλά ο αριθμός των απολυμένων να μην υπερβαίνει το όριο πάνω από το οποίο οι απολύσεις θεωρούνται κατά νόμο ομαδικές. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρία έχει απολύσει μέχρι σήμερα 189 εργαζομένους του εργοστασίου της Χαλκίδας.

Παρ’ όλα αυτά, η εταιρία άσκησε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας, επικαλούμενη ότι οι διατάξεις του ελληνικού νόμου για τις ομαδικές απολύσεις που περιλαμβάνουν την διαδικασία έγκρισης ή μη έγκρισης αυτών από τον Υπουργό Εργασίας παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο και συγκεκριμένα προσκρούουν στην κοινοτική οδηγία 98/59 για τις ομαδικές απολύσεις και στις διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ελευθερίας εγκατάστασης και ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, επιλαμβανόμενο της εν λόγω διαφοράς, παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις εφαρμόζονται από το έτος 1983 από τα ελληνικά δικαστήρια όλων των βαθμών, αποφάσισε εν προκειμένω να αναστείλει τη διαδικασία και να υποβάλει προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προδικαστικά ερωτήματα που αφορούν στη συμβατότητα των εθνικών διατάξεων με το κοινοτικό δίκαιο.

Έτσι, σε μια «ύποπτη» συγκυρία, κατά την οποία το πλαίσιο των ομαδικών απολύσεων αποτελεί ένα από τα ακανθώδη ζητήματα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών, συζητείται στις 25/4/2016 ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρωτοβουλία της LAFARGE και με αφορμή τις απολύσεις που ούτως ή άλλως έχει σήμερα ήδη πραγματοποιήσει η πολυεθνική στο Τσιμεντάδικο της Χαλκίδας, το ζήτημα της συμβατότητας του ελληνικού νόμου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το σωματείο μας από την πρώτη στιγμή δεν σταμάτησε να καταγγέλλει προς κάθε κατεύθυνση ότι η πολυεθνική LAFARGE παίζει ένα άθλιο κερδοσκοπικό παιχνίδι όχι μόνο σε βάρος των εργαζομένων του εργοστασίου της Χαλκίδας αλλά και σε βάρος της τοπικής και της εθνικής οικονομίας.

Οι πράξεις της πολυεθνικής ξεπερνούν τις καταγγελίες μας και αποδεικνύουν ότι η δράση της στρέφεται εν τέλει εναντίον της εργατικής τάξης συνολικά, δεδομένου ότι το εθνικό πλαίσιο των ομαδικών απολύσεων αφορά το σύνολο των εργαζομένων στη χώρα μας.

Εμείς, ως πρωτοβάθμιο σωματείο, βρισκόμαστε εδώ και τρία χρόνια σε έναν διαρκή αγώνα και θα τον συνεχίσουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το Τσιμεντάδικο της Χαλκίδας είναι ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό εργοστάσιο που πρέπει να ξαναλειτουργήσει για το συμφέρον των εργαζομένων, της τοπικής και της εθνικής οικονομίας.

Ήδη έχουμε προσφύγει στη Δικαιοσύνη και έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις που αναγνωρίζουν σε πρώτο βαθμό την ακυρότητα των πρώτων 118 απολύσεων, για τον λόγο ότι η εταιρία παραβίασε την υποχρέωση που είχε από το νόμο για προηγούμενη ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό των απολύσεων ως ομαδικών ή μη και συνεχίζουμε την δικαστική αυτή διαμάχη μέχρι την τελεσίδικη δικαίωση όλων των απολυμένων.

Στο πλαίσιο του αγώνα μας, θα παραστούμε ως διάδικοι και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25/4/2016, όπου εξετάζεται ο ελληνικός νόμος για τις ομαδικές απολύσεις, διότι αισθανόμαστε την υποχρέωση να εξαντλήσουμε κάθε μέσο προκειμένου να ακουσθούν οι θέσεις και τα συμφέροντα των εργαζομένων, αντιτάσσοντας στην άκρατη, απεριόριστη και ανεξέλεγκτη οικονομική ελευθερία του κεφαλαίου, που αποτελεί τον διακαή πόθο των πολυεθνικών και ενισχύεται διαρκώς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επιτακτική ανάγκη για έλεγχο του κεφαλαίου χάριν της προστασίας των εργαζομένων και του γενικού κοινωνικού συμφέροντος, αντιμετώπιση της ανεργίας και καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

ergasianet.gr
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14/06/2013 - 23:54