Ειδήσεις από την ΕΡΑ Φλώρινας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Έπειτα από τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στα Παραρτήματα του Συλλόγου στην Κοζάνη 25.06.2014, Γρεβενά 26.06.2014 και Καστοριά 27.06.2014 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης «Δράσεις για την αποτροπή της εφαρμογής του Ν. 4250/2014 που αφορά στην αξιολόγηση των Δ.Υ.», ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία των μελών του και σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και ΟΣΥΑΠΕ τα παρακάτω:Οι εργαζόμενοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας επιζητούν την εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης, το οποίο, όμως, θα στηρίζεται στις αρχές της αντικειμενικής και αμερόληπτης στάθμισης και της αξιοκρατίας
σύμφωνα με το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία.Να μην εφαρμοστεί στην πράξη ο ν. 4250/2014, ο οποίος δε λαμβάνει υπόψη τις αρχές της αντικειμενικής και αμερόληπτης στάθμισης και της αξιοκρατίας, μέσω της αποχής-απεργίας από τη συγκεκριμένη διαδικασία.Να μη συμπληρώσει κανένας υπάλληλος έντυπο αξιολόγησης, σύμφωνα με το ν. 4250/2014Να μη συμμετέχει κανένας στην αυτοαξιολόγηση Να μην καταθέσει κανένας εισηγητής έκθεση αξιολόγησης και κανένας αξιολογητής να μη βαθμολογήσει Να μην εκδοθούν αποφάσεις επιμερισμού ποσοστών από κανένα Γενικό Διευθυντή, οι οποίες καθορίζουν εκ των προτέρων ένα 15 % των υπαλλήλων ως ανεπαρκείς. Να συλλέξει υπογραφές από όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι αντιτίθενται στην εφαρμογή της προσχηματικής και αντισυνταγματικής «αξιολόγησης»Καλεί, έστω και την ύστατη στιγμή, να αναλογιστούν όλοι (Γενικοί Διευθυντές, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων και υπάλληλοι) τις ευθύνες που τους βαρύνουν και να αποφασίσουν, με την αποχή-απεργία από τη συγκεκριμένη διαδικασία της αξιολόγησης, να δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα σε μία κυβέρνηση που καταρρέει. Κανείς δεν πρέπει να αναγκασθεί να βάλει την υπογραφή του σε μία προδήλως παράνομη και αντισυνταγματική διαδικασία.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Καραθανάσης

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΛΟΓΗΣΗ
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Νομού Φλώρινας της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δυτικής Μακεδονίας εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα σχετικά με την αποτροπή της εφαρμογής του Ν.4250/14 και την υποτιθέμενη “αξιολόγηση” των Δημοσίων υπαλλήλων:
Με τις διατάξεις του Ν.4250/14 προωθείται μια πρωτοφανής, αντισυνταγματική και παράλογη διαδικασία υποτιθέμενης ”αξιολόγησης” των δημοσίων υπαλλήλων με την οποία οι Γενικοί Διευθυντές και οι Δήμαρχοι καλούνται να προαποφασίσουν για τον επιμερισμό των ποσοστών αξιολόγησης ανά κλίμακα βαθμολόγησης ώστε τουλάχιστον το 15% των υπαλλήλων να αξιολογηθεί ως «άχρηστο», προκειμένου να δημιουργηθεί «δεξαμενή» απολύσεων.
Επισημαίνουμε καταρχάς ότι δεν είμαστε αντίθετοι στην διαδικασία της αξιολόγησης δεδομένου ότι πιστεύουμε ότι η αξιολόγηση γενικότερα αποτελεί απαραίτητο θεσμικό εργαλείο για την αναβάθμιση της ποιότητας του προσωπικού και της παροχής δημόσιων υπηρεσιών στον πολίτη. Εκτιμούμε ωστόσο ότι το συγκεκριμένο σύστημα “αξιολόγησης” προσκρούει ευθέως στην αρχή της αντικειμενικής και αμερόληπτης στάθμισης, βάση σαφώς προσδιορισμένων κριτηρίων, της επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας δημόσιων λειτουργών σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους καθώς και της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της αξιοκρατίας (άρθρ.103 παρ.7 εδαφ.Β του Συντάγματος.)
Η Γενική Συνέλευση των δημόσιων υπαλλήλων Μηχανικών του νομού Φλώρινας αποφασίζει ομόφωνα να υπερψηφίσει την πρόταση της ΑΔΕΔΥ, την οποία υιοθέτησε και η Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, ώστε να μην εφαρμοστεί στην πράξη ο Ν.4250/2014 για την “αξιολόγηση” και καλεί όλα τα μέλη του Τμήματος Νομού Φλώρινας της ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας να συμμετέχουν στην απεργία/αποχή από τα συγκεκριμένα καθήκοντα που σχετίζονται με:
• την έκδοση της απόφασης επιμερισμού ποσοστών,
• τη σύνταξη της έκθεσης από τον αξιολογούμενο,
• τη σύνταξη της εισήγησης από τον εισηγητή και
• τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης από τον αξιολογητή.
Η Γενική Συνέλευση του τμήματος Νομού Φλώρινας χαιρετίζει τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας και του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου σχετικά με την μη έκδοση απόφασης επιμερισμού ποσοστών. Επίσης καλεί τον Δήμο Φλώρινας να ανακαλέσει την εκδοθείσα με αρ.πρωτ. 12791/30-4-2014 απόφαση επιμερισμού ποσοστών αξιολόγησης ανά κλίμακα βαθμολογίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Φλώρινας η οποία αποτελεί το πρώτο και μοναδικό μέχρι σήμερα στον νομό Φλώρινας (και ένα από τα ελάχιστα πανελλαδικά) βήμα για την εφαρμογή του αντισυνταγματικού Ν.4250/14.
Τέλος η Γενική Συνέλευση του τμήματος Νομού Φλώρινας ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας καλεί όλα τα μέλη να προσυπογράψουν το «κείμενο ενάντια στη “αξιολόγηση”» της ΑΔΕΔΥ με το οποίο δηλώνεται η πλήρης αντίθεσή τους στην προωθούμενη διαδικασία αξιολόγησης και η άρνησή τους να λάβουν μέρος σε αυτήν.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ EΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Θέματα : Αίτημα παράτασης φορολογικών δηλώσεων και ενημέρωση του Υπουργού και όλων των εμπλεκομένων, για σοβαρά θέματα της καθημερινότητας του λογιστή φοροτεχνικού- προτάσεις.
Προς το Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη
Κοινοποίηση
• Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Μαυραγάνη
• Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
• Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων κ. Χαράλαμπο Τσαβδάρη
• Πολιτικά κόμματα της Βουλής
Κύριοι,
Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, ο κλάδος των λογιστών φοροτεχνικών, καλείτε συνεχώς να ανταποκριθεί αγόγγυστα, εμπρόθεσμα και ακούραστα χωρίς ανάπαυση, σε ένα πλήθος πιεστικών καταληκτικών ημερομηνιών.
Όπως επίσης γνωρίζετε, ότι ήδη βαίνουμε προς την αρχικώς ορισμένη μονομερώς από το Υπουργείο σας, καταληκτική ημερομηνία της 30ης Ιουνίου 2014 για τις φορολογικές δηλώσεις των φυσικών προσώπων. Ερχόμαστε λοιπόν να ζητήσουμε, να προτείνουμε και τελικώς να απαιτήσουμε, κάποια πράγματα και καταστάσεις, που ήδη εσείς θα έπρεπε να είχατε δώσει λύσεις.
Αναρωτιόμαστε γιατί, δεν προχωράει
η εφαρμογή του νόμου 4110/2013 ο οποίος, με το άρθρο 8 περίπτωση 2, ορίζει την διάρκεια υποβολής των φορολογικών δηλώσεων σε 5μηνη και άρα αν απλά εφαρμόσετε το νόμο, θα έπρεπε να έχουμε μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας αυτών, τουλάχιστον ως την 30/9/2014.
Εννοείται, ότι απαιτείται τουλάχιστον η σωστή λειτουργία του συστήματος Taxis, πράγμα το οποίο μόνοι σας παραδέχεστε ότι δεν συμβαίνει, ζητάτε άλλωστε να μην το φορτώνουμε (;) σε ώρες αιχμής ! Το σύστημα άνοιξε 20 Μαρτίου δηλαδή καθυστέρησε 50 ολόκληρες ημέρες, ενώ η ημερομηνία που εσείς νομοθετήσατε ήταν η 1η Φεβρουαρίου. Αν ληφθεί υπόψη και η μη σωστή λειτουργία, των υπολοίπων απαραίτητων βοηθητικών συστημάτων και υπηρεσιών, που απλά δεν ήταν έτοιμα πριν από τα μέσα Απριλίου και σε ορισμένες περιπτώσεις και Μαΐου, π.χ. ενημέρωση μισθοδοσιών, τόκων , εγκύκλιοι για κοινωνικά μερίσματα, εφαρμογή τεκμηρίων σε ανέργους και κατοίκους εξωτερικού κλπ. Ας μη ξεχάσουμε βέβαια ότι είχαμε και τις τριπλές εκλογές, που ως πολίτες αυτής της χώρας συμμετείχαμε και εμείς οι λογιστές και το προσωπικό των γραφείων μας! Ευνόητο λοιπόν είναι, να δοθεί εκ μέρους σας γενναία παράταση σήμερα
Παρασκευή 27-6-2014, τουλάχιστον ως 30-31 Ιουλίου, οπότε πληρώνεται και η πρώτη δόση του φόρου, για να μπορέσουν έτσι και οι συνάδελφοι λογιστές που αγωνιούν, να ηρεμήσουν και να συνεχίσουν υγιείς, και χωρίς άλλα προβλήματα και πιέσεις από τους φορολογούμενους, τις πολλές και δύσκολες εργασίες τους. Επίσης, είναι απαράδεκτο, να χρειάζεται να αποστέλλουμε συνεχώς δηλώσεις, για αντικείμενα που ούτως ή άλλως υπάρχει πλήρης πληροφόρηση για το δημόσιο και τις υπηρεσίες σας. Ζητάμε την άμεση, μείωση των πολλών και παράλληλων υποβολών διαφόρων ειδών δηλώσεων, όπως ενδεικτικά των εκκαθαριστικών ΦΠΑ, ενώ ήδη υπάρχουν στο σύστημα οι αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις, επίσης οι οριστικές ΦΜΥ, ενώ υπάρχουν ήδη οι προσωρινές δηλώσεις και εννοείται και αυτό ακόμα είναι περιττό, μιας και ήδη έχουμε στείλει και στο ΙΚΑ, την μηνιαία ΑΠΔ, όπου και πάλι είχαμε περιλάβει τα στοιχεία που ζητάτε. Ο τεράστιος όγκος όλων αυτών των ηλεκτρονικών υποβολών, σε συνδυασμό με τις υποβολές αιτήσεων κοινωνικού μερίσματος,
εκδόσεις ταυτοτήτων οφειλών, παραβόλων, τελών κυκλοφορίας κλπ, έχουν σαν αποτέλεσμα την υπερφόρτωση συχνά χωρίς ουσιώδη λόγο, του προβληματικού συστήματος Τaxis με αποτέλεσμα την επαναλαμβανόμενη κατάρρευσή του.Μην ξεχνάτε ότι παράλληλα υπάρχουν καθημερινές υποχρεώσεις, προς τις επιχειρήσεις, τις εφορίες καθώς και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Επίσης είναι απαράδεκτο, το δυσανάλογα μεγάλο ύψος των επαναλαμβανόμενων προστίμων, που επιβάλλονται ουσιαστικά με στόχευση τους επαγγελματίες λογιστές φοροτεχνικούς. Αναρωτιόμαστε και ζητάμε υπεύθυνη απάντηση, εάν πρόθεση στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι να τιμωρηθεί το ανθρώπινο λάθος, η ανθρώπινη παράλειψη, η ανθρώπινη αδυναμία λόγω ασθένειας, ας πούμε του λογιστή, ή και η εγκυμοσύνη της συναδέλφου λογίστριας; Ζητάμε επιτακτικά, τη νομοθέτηση του δικαιώματος παράτασης υποχρεώσεων, πέραν της περίπτωσης του θανάτου του λογιστή και στην περίπτωση της σοβαρής ασθένειας του ίδιου, αλλά και συγγενή του α' βαθμού. Παραμένουμε άνθρωποι οι οποίοι βιώνουμε καθημερινά την πίεση των ασφυκτικών ημερομηνιών και πραγματικά τεράστιου όγκου υποχρεώσεων. Ζητάμε, το μέτρο των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων, ανά τρίμηνο και από μηδέν ευρώ, να επανέλθει στο προγενέστερο σύστημα με όριο τα 300 ευρώ και υποβολή ετησίως. Καταλάβετε επιτέλους ότι δεν μπορούμε ανθρωπίνως να ανταποκριθούμε σε κάτι τέτοιο, και με τον πέλεκυ των προστίμων να επισείετε συνεχώς πάνω από τα κεφάλια μας!!! Στα δικά μας και των οικογενειών μας. Ζητάμε ,να πάψουν οι συνεχείς αλλαγές στη νομοθεσία, με αρκετές ασάφειες, πολλές ερμηνευτικές καθυστερημένα, που αντί να ξεκαθαρίζουν την κατάσταση την περιπλέκουν και άλλο. Αυτές οι αλλαγές δυσχεραίνουν το έργο μας δημιουργώντας ένα κλίμα δυσφορίας των φορολογουμένων προς το κράτος αλλά και απέναντι μας. Θα έπρεπε να ζητάτε τη συνεργασία μας και όχι να μας βάζετε συνεχώς απέναντι σας.
Επίσης, για την εφαρμογή των νέων εγκυκλίων και νόμων απαιτείται να υπάρχει και το εύλογο διάστημα προσαρμογής και μη επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίμων. Δεν μπορεί ας πούμε να επιβάλλεις την προσωρινή ΦΜΥ και ΦΕΕ στις αρχές του έτους, στη συνέχεια να αποφασίζεις την μη υποβολή μηδενικών ΦΕΕ και αν κάποιος λογιστής δεν κατάλαβε καλά και από παραδρομή δεν στείλει τις μηδενικές ΦΜΥ, εσύ να του κλείνεις το γραφείο ως Υπουργείο Οικονομικών, από τα πολλά, επαναλαμβανόμενα και τεράστια πρόστιμα, για ένα ανθρώπινο λάθος, εκτός αν νομίζεται ότι το λάθος το έκανε η επιχείρηση πελάτης του λογιστή.
Ζητάμε την άμεση κατάργηση του μέτρου, που σύμφωνα με το άρθρο 23 περ. β. του Ν 4172/13,αναφέρει ότι παρέχεται έκπτωση συναλλαγής αγορών και εξόδων αξίας άνω των 500 ευρώ, από τα ακαθάριστα έσοδα, μόνο στην περίπτωση που αυτή έχει εξοφληθεί μέσω διατραπεζικού συστήματος. Ήδη η εμπειρία μας δείχνει, ότι οι περισσότεροι μικροεπαγγελματίες και όχι μόνο, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε κάτι τέτοιο, και φαίνεται να θέλουν ακόμα χρόνο για να εφαρμόσουν ένα τόσο δύσκολο μέτρο.
Αν απευκταία παραμείνει αυτό το μέτρο, φοβόμαστε ότι θα οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις στο κλείσιμο, καθώς θα αυξηθούν του χρόνου υπερβολικά τα καθαρά τους κέρδη, από την μη αναγνώριση υπαρκτών αγορών και δαπανών.
Προτείνουμε επίσης ,η καταγραφή του Ε9 να γίνεται παράλληλα με τη σύνταξη των τίτλων κτήσης και συμβολαίων, απευθείας από τους αρμόδιους που δεν είναι άλλοι από τους συμβολαιογράφους. Ορθώς είχε προβλεφθεί αυτό στο σχέδιο νόμου του πολυνομοσχεδίου, αλλά τελικά δεν ψηφίσθηκε. Διαφορετικά και όπως φαίνεται, θα δημιουργηθεί και πάλι χάσμα και η ενημέρωση του Ε9 στο τέλος δεν θα γίνεται από αβλεψία των πολιτών, ενώ αν αυτό συμβεί άμεσα με τον τίτλο κτήσης θα υπάρχει άμεση και ορθή απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων. Πιστεύουμε ότι θα τύχουν οι επισημάνσεις μας, θετικής ανταπόκρισης εκ μέρους σας, αναμένουμε δε και απαντήσεις σε κάποια από τα δίκαια ερωτήματα μας.

ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ –ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ
Να ορθώσουμε τώρα τείχος ανατροπής στα σχέδια ΕΕ - κυβέρνησης για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Τέρμα στις κοροϊδίες και τις αυταπάτες. – Μέτωπο κι αγώνας ενάντια στην ΕΕ, στους μονοπωλιακούς ομίλους και στα κόμματά τους. Η συγκυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη "μικρή ΔΕΗ", το οποίο θα συζητηθεί στη Βουλή στις 2 Ιούλη. Το νομοσχέδιο προβλέπει:
* Τη δημιουργία θυγατρικής εταιρείας, της λεγόμενης "μικρής ΔΕΗ", η οποία θα πάρει το 30% της παραγωγής και εμπορίας της σημερινής ΔΕΗ και θα πουληθεί σε μονοπωλιακούς ομίλους.
* Η "μικρή ΔΕΗ" θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια περίπου 2.318 MW, θα πάρει από τη μητρική εταιρεία πελατολόγιο με 2 εκαομμύριατ. καταναλωτές, οικιακούς και βιομηχανικούς, και 3.000 από τους σημερινούς υπαλλήλους της ΔΕΗ Α.Ε.
* Θα ακολουθήσει η πώληση ενός ακόμη μέρους (17%) από τη μητρική εταιρεία σε "στρατηγικό επενδυτή".
Το νομοσχέδιο αυτό είναι συνέχεια της πολιτικής ιδιωτικοποίησης που ξεκίνησε πολύ πριν τα μνημόνια και υπηρετεί τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλήρη απελευθέρωση - ιδιωτικοποίηση της Ενέργειας.Ποιος πλήρωσε το λογαριασμό; Από τη μέχρι τώρα ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, τις επιπτώσεις τις βιώνουν τα λαϊκά στρώματα με τις τεράστιες αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος και πάνω από 350.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Με την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης, αυτή η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Ήδη έχουν προγραμματιστεί αυξήσεις για τα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά (καταναλώσεις μέχρι 800 kwh) από 1 Ιούλη. Την πληρώνουν και οι εργαζόμενοι του κλάδου της Ηλεκτρικής Ενέργειας, με τη συρρίκνωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, την κατάργηση της σταθερής εργασίας, την άνθηση των εργολαβιών με μεροκάματα πείνας και απλήρωτη εργασία. Τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων της ΔΕΗ θα χτυπηθούν ακόμα πιο βάναυσα, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι θα ισχύσουν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Η κερδοφορία των μονοπωλίων, στα οποία θα παραδοθεί ολοκληρωτικά ο ενεργειακός τομέας, απαιτεί αυξήσεις στις τιμές της kwh και μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης. Το νομοθετικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί και η ανάλογη πείρα από τις άλλες ΔΕΚΟ δεν αφήνουν χώρο για αυταπάτες. Συνυπεύθυνοι σε αυτήν την πορεία είναι ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός (ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ) στη ΔΕΗ, που, σε όλες τις φάσεις της ιδιωτικοποίησης, έβαλε πλάτη για να προχωρήσει η πολιτική της ιδιωτικοποίησης (από το 1999 που ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος, μέχρι πρόσφατα στο νόμο που προβλέπει το διαχωρισμό της ΔΕΗ). Δημιούργησε αυταπάτες λέγοντας ότι μπορεί να εφαρμοστεί η απελευθέρωση της αγοράς και ταυτόχρονα να έχουμε φτηνό ρεύμα για τους καταναλωτές και δικαιώματα για τους εργαζόμενους στην Ενέργεια. Σήμερα καλούν σε μέτωπο ενάντια στο νόμο για τη δημιουργία της "μικρής ΔΕΗ" αλλά δεν λένε κουβέντα για την απελευθέρωση, την ιδιωτικοποίηση που μέχρι σήμερα έχει προχωρήσει, για τα μονοπώλια που ήδη ελέγχουν μεγάλο μέρος της παραγωγής. Διέξοδος που συμφέρει το λαό. Η ιδιωτικοποίηση της Ενέργειας αφορά όλους τους εργαζόμενους της χώρας μας, τα λαϊκά στρώματα και όχι μόνο τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ. Καλούμε τα συνδικάτα, τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τη φτωχή αγροτιά συνολικά να ορθώσουμε τείχος αντίστασης και ανατροπής ενάντια στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη "μικρή ΔΕΗ". Ταυτόχρονα, ο αγώνας πρέπει να βάλει στο στόχαστρο ολόκληρη την πολιτική της απελευθέρωσης της Ενέργειας που προωθείται εδώ και χρόνια από την ΕΕ και τις ελληνικές κυβερνήσεις, με την αρωγή του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού. Η λύση προς όφελος του λαού είναι η πρόταση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, του ΠΑΜΕ, για Ενέργεια κοινωνικό αγαθό, κόντρα στην ΕΕ και τις κατευθύνσεις της. Για ενιαίο αποκλειστικά κρατικό φορέα Ενέργειας, που θα υπηρετεί το σύνολο των λαϊκών αναγκών, θα σχεδιάζει τα ενεργειακά έργα με πανεθνικό σχεδιασμό, επιστημονικά, με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας. Σε έναν τέτοιο φιλολαϊκό δρόμο ανάπτυξης μπορούν να εξασφαλιστούν ταυτόχρονα: Φτηνό ρεύμα για το λαό, εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στην Ενέργεια, μείωση του βαθμού ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας για την ανάπτυξη όλων των παραγωγικών δυνάμεων. Με αυτή τη γραμμή πάλης, ο αγώνας των εργαζομένων της ΔΕΗ σήμερα μπορεί να αποκτήσει την αλληλεγγύη των λαϊκών στρωμάτων, να έχει νικηφόρα προοπτική και να εμποδίσει τα αντεργατικά σχέδια της κυβέρνησης.