«Εχθροί εξ’ αίματος» από τη Θεατρική ομάδα κοινωνικής επανένταξης του 18 Άνω-Ψ.Ν.Α

H Θεατρική ομάδα κοινωνικής επανένταξης του 18 Άνω-Ψ.Ν.Α, σε συνεργασία με το Δήμο Βύρωνα,παρουσιάζει το έργο" Εχθροί εξ αίματος".

Πανικός επικρατεί στο εσωτερικό ενός εξαρτημένου οργανισμού. Καμία συνεργασία μεταξύ των οργάνων σε όλα τα επίπεδα.
Εγωισμός, καχυποψία, ειρωνεία, επιθετικότητα. Με αποτέλεσμα όταν σπάσει ένας κρίκος του συνόλου να καταρρέουν τα πάντα.
Πόσο μοιάζει ένας ανθρώπινος οργανισμός με μία κοινωνία;
Τι σημαίνει ενοποιητικός παράγοντας και πόσο αναγκαίος είναι ο ψύχραιμος και δημιουργικός διάλογος σε καταστάσεις κρίσης και αναγκαίας συλλογικής δράσης με ισότιμους όρους;