Το πρόγραμμα της ελεύθερης και αυτοδιαχειριζόμενης Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3

Το πρόγραμμα της ελεύθερης και αυτοδιαχειριζόμενης Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3
10.00-11.00 Β. ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ

11.00-12.00 Γ. ΓΚΙΡΜΠΑΣ

12.00-13.00 Δ. ΜΑΚΡΗΣ

13.00-14.00 Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

14.00-15.00 ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

15.00-16.00 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

16.00-18.00 Θ. ΒΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

18.00-20.00 Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

20.00-22.00 Θ. ΖΛΑΤΑΝΟΣ.