Το πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3 για τις 9 Μαρτίου

Το πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3 για τις 9 Μαρτίου
10.00-12.00 Β. ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ

12.00-13.00 Δ. ΜΑΚΡΗΣ

13.00-14.00 Γ. ΓΚΙΡΜΠΑΣ

14.00-15.00 ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

15.00-16.00 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

16.00-18.00 Θ. ΒΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

18.00-20.00 Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

20.00-22.00 Θ. ΖΛΑΤΑΝΟΣ