Το προγραμμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3 για τις 15 Ιουλίου

Το προγραμμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3 για τις 15 Ιουλίου
10.00 11.00 Β. ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ

11.00-12.00 Γ. ΓΚΙΡΜΠΑΣ

12.00-14.00 Δ. ΜΑΚΡΗΣ

14.00-16.00 ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

16.00-18.00 Β. ΣΑΙΤΗ

18.00-20.00 Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ- Μ. ΚΑΛΑΙΤΖΗ

20.00-22.00 Χ. ΒΡΑΧΝΟΣ

22.00-24.00 Θ. ΖΛΑΤΑΝΟΣ