Το πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3 για τις 15 Ιουλίου

Το πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3 για τις 15 Ιουλίου
10.00-11.00 Β. ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ

11.00-12.00 Γ. ΓΚΙΡΜΠΑΣ

12.00-13.00 Δ. ΜΑΚΡΗΣ

13.00-14.00 Σ. ΠΑΚΑΛΙΔΟΥ

14.00-16.00 ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

16.00-18.00 Θ. ΒΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

18.00-20.00 Γ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ

20.00-22.00 Χ. ΒΡΑΧΝΟΣ

22.00-24.00 Θ. ΖΛΑΤΑΝΟΣ