Δεν θα «φακελώνονται» οι ψυχικά πάσχοντες - τουλάχιστον για την ώρα...

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με απόφασή της, απέρριψε το αίτημα του υπουργείου Υγείας να δημιουργήσει αρχείο με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ατόμων που δέχονται υπηρεσίες ψυχικής υγείας από μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, καθώς «υπάρχει νομοθετικό κενό» (ασφαλώς, αυτό θα είναι και το μόνο πεδίο, όπου έχει λόγο η ΑΠΔΠΧ· για την ουσία του πράγματος, δυστυχώς ως φαίνεται, άλλοι αποφαίνονται...).

Το υπουργείο Υγείας είχε ζητήσει από την Αρχή την άδεια για τη σύσταση και τη λειτουργία αρχείου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας ατόμων που δέχονται υπηρεσίες ψυχικής υγείας, όπως ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, τόπος μόνιμης κατοικίας, ΑΜΚΑ, αριθμό επισκέψεων και θεραπευτικών πράξεων, διάγνωση, οικογενειακό περιβάλλον, κ.λπ.

Η Αρχή κάλεσε το υπουργείο Υγείας να παρέχει εξηγήσεις για το επίμαχο αίτημά του, χωρίς όμως αυτό να ανταποκριθεί, ενώ ακολούθησαν στην Αρχή καταγγελίες από μονάδες ψυχικής υγείας ότι το υπουργείο Υγείας τους υποχρέωνε να διαβιβάσουν αναλυτικά προσωπικά δεδομένα ατόμων που δέχονται υπηρεσίες ψυχικής υγείας (για την παρανομία αυτή, μεριμνά κανείς;).

Η Αρχή έκρινε ότι για την επεξεργασία των συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων υγείας δεν αρκεί η έκδοση υπουργικών αποφάσεων: απαιτείται η έκδοση σχετικού νόμου στον οποίο να καθορίζεται με σαφήνεια ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, ο χρόνος τήρησης των δεδομένων αυτών, ο αρμόδιος φορέας, κ.λπ.
Αλλά, τόσες τροπολογίες πέρασαν, εδώ θα κολλήσουν;...

Πηγή: ΑΜΠΕ

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 29/10/2013 - 20:10