Η «Αθλητική Κυριακή»… δεν ανήκει στη ΝΕΡΙΤ! Το εξώδικο από τους ιδιοκτήτες του σήματος

«Λερναία Ύδρα» θυμίζει η ΝΕΡΙΤ με τις υποθέσεις οι οποίες έρχονται στην επιφάνεια προκαλώντας έντονη «δυσοσμία σκανδάλων» να ξεπετάγονται η μια μετά την άλλη, όσο και αν η κυβέρνηση επιχειρεί, επικοινωνιακά, να «κόβει» κάθε ζήτημα που αποκαλύπτεται. Λίγες ημέρες μετά την έναρξη του τηλεοπτικού μορφώματος που «γεννήθηκε» από τις συμφωνίες ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ένα από τα θέματα που «προκαλεί» αφορά σε μια από τις πιο αγαπημένες εκπομπές εδώ και πολλές δεκαετίες: την «Αθλητική Κυριακή».

Η ΝΕΡΙΤ μεταδίδει την Αθλητική Κυριακή αλλά, όπως όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν, παράνομα!

Η «Αθλητική Κυριακή» δεν της ανήκει. Το γεγονός αυτό, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, είναι αληθινό.

Το σήμα «Αθλητική Κυριακή» είναι κατοχυρωμένο στους πρώην εργαζόμενους δημοσιογράφους της ΕΡΤ που έκλεισε με απόφαση της συγκυβέρνησης Γρηγόρη Νανή και Γιώργο Χαϊκάλη. Στην παρούσα, δε, φάση εκκρεμεί απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δημοσίου μετά από αίτηση ανακοπής που έκανε ο διαχειριστής της πρώην Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης ΑΕ και μέχρι τότε, βάσει του νόμου, κανείς δεν δικαιούται να κάνει χρήση του σήματος.

Ομως, οι εναπομείναντες κανόνες του ελληνικού Κράτους το οποίο τελεί υπό καθεστώς επικυριαρχίας, δεν ισχύουν για τη ΝΕΡΙΤ και όλα όσα αφορούν στο μνημόνιο και τις ισοπεδωτικές αλλαγές τις οποίες προωθούν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Η ΝΕΡΙΤ, παρά το γεγονός ότι ο νόμος το απαγορεύει, συνεχίζει,  να μεταδίδει μια «Αθλητική Κυριακή» – «μαϊμού», όπως πολλοί θα μπορούσαν να την χαρακτηρίσουν.

Το απίστευτο, επίσης, είναι ότι κανένας από τα μεγαλοστελέχη που κυβέρνησαν τα προηγούμενα 30 χρόνια, και τα οποία οδήγησαν την ΕΡΤ στο «μαύρο», δεν είχε δώσει εντολή για να γίνει το αυτονόητο: να κατοχυρωθεί ο τίτλος της «Αθλητικής Κυριακής» υπέρ της ΕΡΤ ΑΕ. Και, όπως φαίνεται, αντίστοιχες κινήσεις που παραπέμπουν σε επικίνδυνη αβελτηρία είχαν γίνει και με άλλες εκπομπές (βλ. «Στην υγειάς μας», του Σπύρου Παπαδόπουλου, για παράδειγμα, για την οποία η ΕΡΤ δαπάνησε 4,5 εκατ. ευρώ μέσα σε μια δεκαετία, σύμφωνα με τους πρώην εργαζομένους της).

Στην προκειμένη, φυσικά, η αβελτηρία των προηγούμενων και των νυν κυβερνώντων δίνει την ευκαιρία να «διασωθεί» ένας ιστορικός τίτλος, όπως αυτός της «Αθλητικής Κυριακής», από τις καταστροφικές επιλογές ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Οι κ.κ. Νάνης και Χαϊκάλης, όταν έκλεισε η ΕΡΤ έγκαιρα κατοχύρωσαν το σήμα δίνοντας τη δυνατότητα στην ertopen.com να συνεχίσει τη μετάδοση της «Αθλητικής Κυριακής», έτις όπως την ξέραμε, μέσω της ΕΡΤ – 3.

Η συνέχεια, με δεδομένη τη συνέχιση της παράνομης μετάδοσης του ίδιου τίτλου από τη ΝΕΡΙΤ, η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον. Και θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι η όποια απόφαση επί της αίτησης ακύρωσης θα εκδοθεί μετά τις ευρωεκλογές, όπως θα γίνει με μια σειρά θεμάτων οι εξελίξεις επί των οποίων θα κριθούν από το αποτέλεσμα και τις συνέπειες που θα προκαλέσει κάλπη της 25ης Μαΐου.

Το εξώδικο προς τη ΝΕΡΙΤ για την «Αθλητική Κυριακή» – «μαϊμού»

«ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

με επιφύλαξη δικαιωμάτων

1.-Του Γρηγορίου Νάνη και

2.-. Του Γεωργίου Χαϊκάλη

Κ Α Τ Α

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΝΕΡΙΤ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αριθ. 136 και Κατεχάκη, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Γνωστοποίηση και στους : Πρόεδρο Εποπτικού Συμβουλίου κύριο Θεόδωρο Φορτσάκη, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου κύριο Γεώργιο Προκοπάκη.

————————— *** —————————-

1. Την 11-07-2013 υποβάλαμε από κοινού τη με αριθ. 222058 Δήλωση Κατάθεσης του Ημεδαπού Λεκτικού Σήματος «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ» για τη διάκριση προϊόντων και υπηρεσιών προσφερομένων από εμάς και ειδικότερα υπηρεσιών και προϊόντων/υπηρεσιών σχετικών με τις κλάσεις 16 «έντυπο υλικό, περιοδικά, εφημερίδες», 38 «τηλεπικοινωνίες, μετάδοση πληροφοριών μέσω διαδικτύου» και 41 «ψυχαγωγία, εκπαίδευση, επιμόρφωση (επαγγελματική κατάρτιση, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες».

Κατά την εξέταση των τυπικών προϋποθέσεων και των λόγων του παραδεκτού που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ειδικότερα από την αρμόδια εξεταστή, έγινε δεκτή η Αίτησή μας, δυνάμει της με αριθ. ΕΞ 3968/2013 απόφασής της ως άνω εξετάστριας για καταχώριση του σήματος μας για όλα τα προϊόντα/υπηρεσίες των κλάσεων 16,38 και 41. Η ως άνω απόφαση δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου την 29-07-2013.

Την 29-10-2013 το Ελληνικό Δημόσιο, ως διάδοχος του συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού της καταργηθείσας δημόσιας επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΤ ΑΕ) και των θυγατρικών της, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων, αξιώσεων και υποχρεώσεων, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον ειδικό διαχειριστή του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ άσκησε ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων την από 24-10-2013 Ανακοπή του με αίτημα να απορριφθεί η ως άνω Δήλωσή μας προς καταχώριση του ημεδαπού σήματος «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ» και να εξαφανιστεί η με αριθ. ΕΞ 3689/29-07-2013 απόφαση της Εξετάστριας της Υπηρεσίας, η οποία έκανε δεκτή την ως άνω Δήλωση μας. Η εν λόγω ανακοπή είναι ακόμη εκκρεμής ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4072/2012 η προστασία του σήματος είναι δεκαετής και αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης.

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4072/2012 «όποιος κατά παράβαση του άρθρου 125, χρησιμοποιεί ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβάλλει σήμα που ανήκει σε άλλον, μπορεί να εναχθεί για άρση της προσβολής και την παράλειψη της στο μέλλον, καθώς και να υποχρεωθεί σε αποζημίωση. Με την αξίωση για την άρση της προσβολής ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει μεταξύ άλλων α) την απόσυρση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που κρίθηκε ότι προβάλλουν δικαίωμα του σήματος, και εφόσον, απαιτείται, των υλικών που κυρίως χρησίμευσαν στην προσβολή, β) την αφαίρεση του προσβάλλοντος σήματος ή του διακριτικού γνωρίσματος, ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, την οριστική απομάκρυνση των εμπορευμάτων που φέρουν το προσβάλλον σημείο από το εμπόριο και γ) την καταστροφή αυτών.

2. Ενόψει του γεγονότος ότι δημοσιεύτηκε στον έγγραφο και ηλεκτρονικό τύπο ότι η ΝΕΡΙΤ θα ξεκινήσει την εκπομπή σήματος την 18.00μ.μ. της Κυριακής 04/05/2014, και προς αποφυγή προσβολής του δικαιώματός μας επί του σήματος «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ» ,

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕνα παραλείψετε κάθε χρήση της λεκτικής ένδειξης «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ» για οποιαδήποτε αθλητική εκπομπή που τυχόν προγραμματίζετε να μεταδώσετε καθώς και για κάθε άλλη χρήση, και να απόσχετε στο μέλλον από κάθε προσβολή του δικαιώματος μας επί του ως άνω σήματος και

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ, ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας θα αξιώσουμε δικαστικά την άρση της προσβολής σας και την παράλειψη της στο μέλλον, επιφυλασσόμενοι να επιδιώξουμε την αποζημίωση μας για κάθε θετική και αποθετική ζημία.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΝΕΡΙΤ Α.Ε.» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αριθ. 136 και Κατεχάκη, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας όλο το περιεχόμενό της στην έκθεση επιδόσεως, με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας.

Επικολλήθηκε ένσημο ΕΤΑΑ-ΤΥ-ΠΔΑ ποσού 1,15 ευρώ. 

Αθήνα, 02 Μαΐου 2014

Για τους εξωδίκως διαμαρτυρόμενους

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος»

 

Αναδημοσίευση από nez.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12/05/2014 - 14:24