Καρναβάλι Ξάνθης: Πενήντα χρόνια Θρακικών Λαογραφικών Εορτών

Mια ενδιαφέρουσα έκδοση από το Δήμο της Ξάνθης και όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Χαράλαµπος Αθ. ∆ηµαρχόπουλος:

Πενήντα χρόνια Θρακικών Λαογραφικών Εορτών, 1966 – 2015, συµπυκνωµένα σε ένα συλλεκτικό τόµο τον οποίο ξεφυλλίζοντας τον, πραγµατοποιούµε µια αναδροµή στο χτες µέσα από µνήµες που προβάλλουν από κάθε σελίδα του.

Ένας επετειακός τόµος, που µας ταξιδεύει στο παρελθόν, από την ηµέρα που ξεκίνησαν οι γιορτές της Αποκριάς αλλά και πριν από την έναρξη του θεσµού, πλούσιος σε στοιχεία και υλικό, αφίσες και φωτογραφίες, µε εξώφυλλα των ετήσιων εκδόσεων, που εξέδιδε κάθε χρόνο ο ∆ήµος της Ξάνθης, καθώς και χαρακτηριστικά αποσπάσµατα από τα προγράµµατα των εκδηλώσεων των Θ.Λ.Ε..

Δείτε την έκδοση στον υπολογιστή σας από αυτόν τον σύνδεσμο.