33ο συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας στις 12,13 και 14 Απριλίου

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Φ.) θα πραγματοποιήσει το 33ο Συνέδριο με τίτλο:

«Η Φυσικοθεραπεία σε όλες τις Βαθμίδες Φροντίδας Υγείας. Μια Αμφίδρομη και Δυναμική Σχέση»,

στις 12, 13 και 14 Απριλίου 2019 στο Αμφιθέατρο ΠΑΔΑ Πανεπιστημιούπολη 1 Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνας 1, Αιγάλεω.

Σκοπός τουπολυθεματικού συνεδρίου είναι να αναδείξει τη φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση και αποκατάσταση εξειδικευμένων νοσολογικών καταστάσεων  ενδονοσοκομειακών και εξωνοσοκομειακών ασθενών, τονίζοντας την αμφίδρομη και δυναμική σχέση μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων υγείας.

Το συνέδριο περιλαμβάνει κεντρικές εισηγήσεις και ομιλίες στρογγυλών τραπεζών, εργαστήρια, προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις με πολλές θεματικές ενότητες όπως Φυσικοθεραπείασε Μυοσκελετικά, Καρδιοαγγειακά, Αναπνευστικά, ΜΕΘ, Παιδιατρικά, Ογκολογικά, Νευρολογικά, Θωρακοχειρουργικά, Ρευματολογικά, Αιματολογικά, Φυσικοθεραπεία σε αθλητές, σε εγκαυματίες, σε νεφρική ανεπάρκεια και υδροθεραπεία.

Επίσης τρία ενδιαφέροντα εργαστήρια με θέματα όπως «Επιλογή του κατάλληλου αθλητικού υποδήματος», «Θεραπεία μετατραυματικού οιδήματος. Λεμφικό σύστημα και διάστρεμμα» και «Μετεγχειρητικό πρόγραμμα ασκήσεων για σταθεροποίηση ΟΜΣΣ»

Για πληροφορίες επιλέξτε https://eeef.gr/images/stories/files/admin/final33o.pdf

 Oπου επισυνάπτεται ολόκληρο το πρόγραμμα του Συνεδρίου.